Správna voľba!
Hlavný obsah

KULTÚRA VEDENIA

 • Vytvárame atmosféru, v ktorej dávame priestor iniciatí­ve a motivácii, spokojnosti a radosti z práce.
 • Zamestnancom v našej spoločnosti umožňujeme pracovať zodpovedne a úspešne a podporujeme ich rozvoj.
 • Sme si vedomí toho, že každý z nás svojí­m prí­kladom prispieva k naplneniu našich Firemných zásad a Zásad vedenia.

ZÁSADY VEDENIA

 • Spoločne  so svojimi zamestnancami konzultujeme ciele, definujeme jednoznačne úlohy a tvorí­me oblasti zodpovednosti s priestorom pre iniciatí­vu.
 • Dôverujeme svojim zamestnancom, že im zverené úlohy splnia čo najlepšie a že rozvinú návrhy a nápady, ktoré našu spoločnosť posunú dopredu.
 • Hovoríme spolu a podporujeme priamu, čestnú a včasnú komunikáciu.
 • Správame sa k sebe čestne a úctivo.
 • Dodržujeme sľuby a dohody a sme dôveryhodným partnerom pre svojich zamestnancov.
 • S každým zamestnancom pravidelne vedieme pohovory týkajúce sa spätnej väzby k jeho výkonu a správania sa. Zamestnancov podporujeme
  a motivujeme pozití­vnym uznaní­m vykonanej práce a konštruktí­vnou kritikou.
 • Kontrolujeme vecne a primerane. Spoločne so svojimi zamestnancami vytvárame potenciál pre zlepšenie.
 • Aj v krízových a konfliktných situáciách sme spoľahliví­, čestní­, hodnoverní­ a lojálni.
 • Sme otvorení­ meniacim sa požiadavkám a rámcovým podmienkam s cieľom ďalšieho zlepšenia a rozvoja spoločnosti.