Správna voľba!
Hlavný obsah

ZÁSADY JEDNANIA S OBCHODNÝMI PARTNERMI

  • Svojim obchodným partnerom sa prezentujeme ako korektná spoločnosť orientovaná na konkurenčné prostredie.
  • Svojim obchodným partnerom jasne definujeme rozsah výkonov, a tým zabránime nedorozumeniam a nejasnostiam.
  • Sme hodnoverným partnerom pre svojich obchodných partnerov a dodržiavame sľuby a dohody. Od svojich obchodných partnerov takisto očakávame dodržiavanie sľubov a dohôd. Rešpektujeme záväznosť ústneho prísľubu.
  • Kontrolujeme dodržiavanie dohodnutého rozsahu výkonov.
  • Počas rokovaní­ sa orientujeme na cenu, výkon ako aj na schopnosť konkurencie a v zásade sme otvorený­ novým obchodným partnerom.
  • So svojimi obchodnými partnermi rokujeme čestne a rovnocenne a nevystupujeme povýšenecky a arogantne.So svojimi obchodnými partnermi komunikujeme konštruktí­vne, so znalosťou veci a v primeranom rámci.
  • Požadujeme a podporujeme kreativitu našich obchodných partnerov s cieľom zlepšenia a optimalizácie nakúpeného tovaru a služieb.
  • Sme otvorení konštruktí­vnym nápadom a objektí­vne overujeme potenciál ďalšieho rozvoja a zlepšenia našej spoločnosti.
  • Od svojich obchodných partnerov zásadne neprijí­mame žiadne dary ani pozornosti.