Správna voľba!
Hlavný obsah

ZÁSADY JEDNANIA SO  ZÁKAZNÍKMI

  • Náš zákazník je najdôležitejšou osobou našej spoločnosti. Je stredobodom nášho záujmu a jeho potreby sú podriadené
    pracovným procesom v spoločnosti.
  • Nášmu zákazní­kovi vždy ponúkame maximálnu dostupnosť ku všetkým produktom nášho sortimentu.
  • K nášmu zákazní­kovi sa správame priateľsky, úctivo a úprimne.
  • V prípade akýchkoľvek otázok, želaní­, problémov alebo reklamácií­ vyjdeme nášmu zákazní­kovi v ústrety.
  • Nášmu zákazní­kovi ponúkame vždy overenú kvalitu a čerstvosť za najlepšiu cenu.
  • Nášmu zákazní­kovi ponúkame zásadne čistú a upravenú filiálku.
  • Nášmu zákazní­kovi umožňujeme rýchly a pohodlný nákup.