Správna voľba!
Hlavný obsah

FIREMNÉ ZÁSADY

Ako spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou sme si vedomí­ toho, že stojí­me v strede verejnej pozornosti. Rešpektujeme rozmanitosť kultúr
a uznávame rozdielnosť ich hodnôt a tradí­cií. Naša práca sa riadi týmito Firemnými zásadami a Zásadami jednania.

 • Spokojnosť zákazní­kov ovplyvňuje naše konanie.
 • Našu pozí­ciu na trhu určuje optimálny pomer výkonu a ceny.
 • Vďaka expanzii a neustálemu zlepšovaniu našich predajní­ rastieme stále ďalej.
 • Ako rozvetvená spoločnosť pracujeme systematicky.
 • Zárukou úspechu sú krátke rozhodovacie procesy a jednoduché pracovné postupy.
 • Dodržiavame platné zákony a interné smernice.
 • Pri každodennej práci preberáme ekonomickú, spoločenskú a ekologickú zodpovednosť.
 • V spoločnosti je základným pravidlom čestný prí­stup ku každému.
 • Navzájom sa podporujeme a rešpektujeme.
 • Dohody sú dodržiavané v dôvernej atmosfére.
 • Pochváliť, prejaviť uznanie, ale i umenie prijať kritiku je súčasťou našej každodennej práce.
 • Obklopujeme sa "silnými" zamestnancami - tým je v každej oblasti zaistená zastupiteľnosť.