Správna voľba!
Hlavný obsah
informacie


Platba bezkontaktnými platobnými kartami

Ušetrite čas a plaťte najrýchlejším možným spôsobom!
Ak ste držiteľom bezkontaktnej platobnej karty, nákupy do 20 €
(max. 60 €  kumulatívne) môžete zaplatiť jednoduchým
priložením Vašej karty k platobnému terminálu.
Náš personál Vám rád poradí.

Platba elektronickými platobnými kartami

Vo všetkých pobočkách spoločnosti Lidl je možné platiť
pohodlne platobnými kartami.
Výhoda: Takto môžete platiť za väčšie nákupy
bez toho, aby ste museli mať u seba
väčšiu hotovosť.

Platba stravnými lístkami

Pri kúpe potravinového tovaru akceptujeme aj stravné lístky.
Krátke čakacie doby pri pokladniach
Stále sa snažíme, aby čakacia doba pri pokladniach bola čo najkratšia.
Vďaka našemu školenému personálu a dostatočnom počte otvorených
pokladní, je u nás nákup rýchly a pohodlný.

Priateľskosť a rýchlosť

Lidl je priateľský! U nás je zákazník stredobodom pozornosti,
jeho spokojnosť je pre nás dôležitá a preto Vám chceme pobyt
v našej predajni čo najviac spríjemni.
Čistota predajne je pre nás rovnako dôležitá ako krátke čakacie
doby pri pokladniach. Naši pracovníci Vám samozrejme dajú
odpoveď na všetky Vaše dotazy.

Záruka vrátenia peňazí

Pri potravinárskych výrobkoch podliehajúcich rýchlej skaze musiabyť vady uplatnené bez zbytočného odkladu, najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú. Pri ostatných potravinárskych výrobkochmusia byť vady reklamované v záručnej dobe uvedenej na obale (pri lehote trvanlivosti). Pri nepotravinovom tovare  môže zákazník v lehote deväťdesiatich dní odo dňa zakúpenia výrobku odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu za predpokladu, že predloží originál dokladu o nákupe tovaru a tovar vráti v pôvodnom (neporušenom) stave a obale, vrátane príručiek a ostatného príslušenstva. V prípade, ak zákazník nemá záujem o vrátenie peňazí, ostávajú záruka výrobcu a ustanovenia právnych predpisov v súvislosti s uplatnením záruky zákazníkovi zachované aj naďalej.  Zákazník berie na vedomie, že v rámci reklamácie môžu byť jeho osobné údaje postúpené tretím osobám (napr. dodávateľovi, servisnej firme).

Otváracia doba

Takmer vo všetkých našich filiálkach na Slovensku máme predĺženú otváraciu dobu. Sedem dní v týždni (od pondelka do nedele) môžete takmer vo všetkých našich filiálkach nakupovať od 7 do 21 hodiny – podľa Vašich individuálnych potrieb a možností.