Objav obľúbené kategórie Lidl online shopu.


Spoločnosť Lidl Slovenská republika, s.r.o., so sídlom Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava, IČO: 35 793 783 sa ospravedlňuje spoločnosti BILLA s.r.o., so sídlom Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, IČO: 31 347 037 za svoje protizákonné konanie v rámci svojej reklamnej kampane „Bilancovanie“ spočívajúce v rozširovaní klamlivých údajov o výške cien výrobkov predávaných spoločnosťou Lidl Slovenská republika, s.r.o. porovnávaných v predmetnej kampani a porovnávaní kvalitou a zložením neporovnateľných výrobkov.

Nová ponuka v online shope.

Lidl značky

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

INFORMÁCIE A NOVINKY