Tento prehliadač nie je podporovaný
   Pre správne zobrazenie webovej stránky, prosím, použi jeden z týchto prehliadačov:Upozornenie:Prehliadač Internet Explorer už nie je podporovaný.
   Nový energetický štítok

   Nový energetický štítok

   V celej EÚ sú výrobcovia povinní určité elektrospotrebiče označovať oficiálnym energetickým štítkom EÚ. Farebné označenia, ako aj písmenková stupnica udávajú predpokladanú spotrebu el. energie. Takto sa rôzne spotrebiče môžu na prvý pohľad vzájomne porovnať. Od 1. marca 2021 bude v platnosti nové vydanie energetického štítku EÚ pre práčky, kombinované sušičky, umývačky riadu, chladničky, mrazničky, televízory a monitory. Čo sa tým zmení a na čo si máš dávať pozor pri kúpe, sa dozvieš v tomto článku.

   Obsah:

   1. Prečo existuje nový energetický štítok?

   2. Aké zmeny prináša nový energetický štítok?

   3. Aké zmeny boli zavedené v smerniciach o ekologickom dizajne?

   4. Pre ktoré spotrebiče je nový energetický štítok povinný?

   Čo je nové?

   Od 1. marca 2021 musia byť práčky, kombinované sušičky, umývačky riadu, chladničky a mrazničky, televízory a monitory označené novým energetickým štítkom. Nová stupnica odstráni +triedy; stupnica bude znovu rozdelená od A po G. Cieľom zmeny je vyššia transparentnosť pri kúpe nových spotrebičov, takže bude zjednodušené porovnanie rôznych modelov z hľadiska energetickej účinnosti. Okrem toho budú výrobcovia podnecovaní, aby vyrábali ešte efektívnejšie spotrebiče, aby dosiahli novú A-triedu. V ďalšom kroku budú nanovo upravené aj sušičky, vysávače, rúry a digestory.

   Prečo je potrebný nový energetický štítok?

   V zásade sú rozhodujúce tri dôvody pre nové odstupňovanie energetického štítku.

   Nová stupnica

   Existujúca stupnica už nie je schopná férovo a zrozumiteľne zaradiť spotrebiče so stále vyššou energetickou efektivitou. Pôvodné rozdelenie má už 25 rokov, takže zlepšenia v oblasti energetickej efektivity sa pomocou + tried dajú už iba ťažko znázorniť. Takmer žiadny spotrebič už dnes nie je na najnižšej stupnici energetickej efektivity, čím sa stupnica stala takmer zbytočnou.

   Pokrok techniky

   Ďalší dôvod pre zmenu energetického štítku: Výrobcov má nová energetický štítok motivovať, aby svoje spotrebiče stále zlepšovali. V súčasnosti energeticky najefektívnejšie práčky, kombinované sušičky, umývačky riadu, televízory, monitory, chladničky a mrazničky už nebudú môcť po zmene stupnice dosiahnuť novú triedu energetickej efektivity A; dokonca aj moderné spotrebiče obsadia spodné triedy. Výrobcovia budú tým motivovaní, aby na základe ďalšieho rozvoja spotrebičov dosiahli novú triedu A energetickej efektivity.

   Transparentnosť

   A nakoniec, nový štítok má zabezpečiť aj vyššiu transparentnosť pri rozhodovaní sa o kúpe nového spotrebiča. Doterajšie triedy energetickej efektivity A+++, A++ a A+ spôsobovali v posledných rokoch viac zmätku než orientáciu – rozdiely už neboli viditeľné na prvý pohľad. Vďaka novej stupnici bude porovnanie spotrebičov ako sú chladničky alebo práčky znovu jednoduchšie a jednoznačnejšie. To bude dosiahnuté nielen novou stupnicou, ale aj novým vzhľadom štítku ako takého.

   Ako čítať energetický štítok?

   Text And Image Section

   Aké zmeny prináša nový energetický štítkok?

   Namiesto doterajších A+++ až D má nová stupnica tried energetickej efektivity znovu rozsah od A po G. Cieľom je motivovať výrobcov vyrábať ešte efektívnejšie zariadenia.

   Priame prepočítanie starých energetických tried na nové nie je možné. To je spôsobené okrem iného aj tým, že súčasne sa zavádzajú nové postupy na meranie spotreby energie a určovanie triedy. Nové postupy majú zabezpečiť, aby uvedené hodnoty čím realistickejšie zodpovedali skutočnému používaniu. Tak napr. pri kombinovaných sušičkách sa z hľadiska spotreby energie rozlišuje napr. medzi používaním na pranie a sušenie. Jeden spotrebič tak môže za určitých okolností byť priradený aj do dvoch rôznych tried energetickej efektivity.

   Okrem nového odstupňovania tried energetickej efektivity sa zásadne zmení aj dizajn energetického štítku. Nový bude napr. QR-kód, pomocou ktorého sa už pred kúpou budú môcť v EU-databáze EPREL (European Product Database for Energy Labeling) jednoducho cez smartfón stiahnuť presné informácie o každom spotrebiči. Okrem všeobecných údajov ako uvedenie tried energetickej efektivity, QR-kód, názov a značka výrobku a spotreba elektrickej energie v kWh za rok sa na štítku nachádzajú aj doplňujúce informácie, ktoré závisia od typu spotrebiča. Môže to byť napr. spotreba vody alebo hlučnosť zariadenia.

   Nové vydanie energetického štítku EÚ 2021 na príklade chladničky

   Pre zobrazenie PDF-dokumentu môžete bezplatne využiť program Adobe Acrobat Reader .

   Aké sú zmeny v smerniciach o ekologickom dizajne?

   Zároveň s povinnosťou nového označovania energetického štítku vstupujú do platnosti aj zmeny v nariadení o ekologickom dizajne. Pri ekologickom dizajne ide o to, vytvárať produkty tak, aby zaťaženie životného prostredia v dôsledku ich výroby, používania a likvidácie bolo podľa možnosti čím menšie. Tu sú dôležité najmä požiadavky na efektívne využívanie zdrojov ako nový bod. Tieto okrem iného stanovujú:

   • ako dlho a ktoré náhradné diely musia byť k dispozícii,
   • ako rýchlo musia byť náhradné diely dodané,
   • ako môžu byť náhradné diely vymenené,
   • ako je pre odborníkov upravený prístup k informáciám o opravách.

   Takto sa má zabezpečiť, aby nové elektrospotrebiče boli používané čim dlhšie a dali sa jednoducho opraviť. Okrem efektívneho využívania zdrojov upravuje nariadenie o ekologickom dizajne aj použiteľnosť alebo vytváranie návodov na používanie.

   10 tipov ako efektívne využiť energiu v domácnosti

   Keďže je náš každodenný život sprevádzaný častým používaním elektrospotrebičov, ponúkame vám 10 skvelých rád, ako efektívne a šetrne zaobchádzať s energiou vo vašej domácnosti. Top 10 tipov nájdete tu.

   Pre ktoré výrobky je štítok povinný?

   Nový energetický štítok platí od 1. marca 2021 najprv pre práčky, kombinované sušičky, umývačky riadu a chladničky, mrazničky. V ďalšom kroku budú potom nasledovať as sušičky, digestory, rúry a vysávače. Nové predpisy majú rozdielne vplyvy na usporiadanie jednotlivých štítkov.

   Práčky

   Práčky

   Pri práčkach uvádza nový energetický štítok spotrebu energie na 100 prevádzkových cyklov. Okrem toho obsahuje informácie o ďalších faktoroch:

   • menovitá kapacita pre predpísaný program eco 40-60,
   • trvanie programu eco 40-60,
   • spotreba vody na jeden prevádzkový cyklus,
   • trieda efektivity odstredivky,
   • hlučnosť/zvukové emisie odstredivky.
   Kombinované sušičky

   Kombinované sušičky

   Kombinované sušičky – teda prístroje, ktoré vedia bielizeň prať i sušiť – sú kategorizované podobne ako práčky. Rozdiel: rôzne hodnoty sa uvádzajú raz pre čistú prevádzku ako práčka a raz pre prevádzku práčka-sušička. Tak môže mať jeden spotrebič dve rôzne triedy energetickej účinnosti. Ku kategóriám patrí:

   • menovitá kapacita,
   • trvanie programu,
   • spotreba vody pre jeden prevádzkový cyklus,
   • trieda efektivity odstredivky,
   • hlučnosť/zvukové emisie odstredivky.
   Umývačky riadu

   Umývačky riadu

   Pri umývačkách riadu uvádza energetický štítok nasledujúce informácie:

   • trieda energetickej efektivity,
   • spotreba energie eco-programu na 100 prevádzkových cyklov,
   • menovitá kapacita v ISO hodnotách,
   • spotreba vody,
   • trvanie programu,
   • hlukové emisie.
   Chladničky a mrazničky

   Chladničky a mrazničky

   Z energeticého štítku pre chladničky a mrazničky sa dozviete nasledujúce podrobnosti:

   • trieda energetickej efektivity,
   • ročná spotreba energie v kWh,
   • priestorový obsah mrazničky a chladničky,
   • hlukové emisie.
   Chladničky na víno

   Chladničky na víno

   Podobne ako pre chladničky a mrazničky existujú špeciálne energetické štítky aj pre chladničky určené na víno. Z nich je na prvý pohľad zrejmé:

   • do ktorej triedy energetickej účinnosti patria,
   • aká vysoká je ročná spotreba energie,
   • koľko fliaš sa zmestí do chladničky,
   • ako vysoká je hluková emisia.
   Televízory a monitory

   Televízory a monitory

   Nový energetický štítok EÚ platí pre všetky elektronické displeje, vrátane televízorov, monitorov a digitálnych Signage-displejov. Z novej nálepky sa dozvieš nasledovné informácie:

   • do ktorej triedy energetickej účinnosti patria,
   • aká vysoká je spotreba energie v zapnutom stave,
   • aká vysoká je spotreba energie v zapnutom stave pri prehrávaní s HDR,
   • aká je uhlopriečka obrazovky a rozlíšenie v pixeloch.