IMPRESSUM

Lidl Stiftung & Co. KG


Adresa:

Lidl Stiftung & Co. KG

Stiftsbergstraße 1

74167 Neckarsulm

Nemecko



Miestny súd (Amtsgericht) v Stuttgarte: HRA 102314


Spoločnosť Lidl Stiftung & Co. KG je zastúpená spoločnosťou LSt Stiftung so sídlom v Drážďanoch, regionálnou radou Saska, AZ 20-2245/501, ktorú zastupujú dvaja riaditelia Kenneth McGrath a Pierre Schalbe. Obaja sú oprávnení zastupovať spoločnosť a konajú spoločne.


DIČ (USt-IdNr): DE145803808


Kontakt:

Tel.: 0800 005 095

E-mail: lidl@lidl.sk


Pokiaľ táto webová stránka obsahuje externé odkazy (hypertextové odkazy) na webové stránky tretích strán, tieto prepojené webové stránky výhradne podliehajú zodpovednosti príslušného prevádzkovateľa. Spoločnosť Lidl pred použitím všetkých odkazov skontrolovala obsah externých cieľových stránok, či nedochádza k porušeniu zákona. Napriek tomu nemá Lidl žiadny vplyv na obsah cieľových stránok, takže Lidl výslovne nepreberá obsah odkazovaných stránok za svoj. Lidl v pravidelných intervaloch kontroluje prepojené stránky. Ak sa Lidl dozvie o porušení práv na prepojenej stránke, tento odkaz bude okamžite odstránený. Za nezákonný, nesprávny alebo neúplný obsah a za škody vyplývajúce z použitia alebo nepoužívania informácií uvedených na prepojených stránkach nesie plnú zodpovednosť poskytovateľ prepojených stránok.