Pravidlá používania Lidl Plus

1. Rozsah platnosti a vzťah k ďalším úpravám


Stav: Apríl 2021


Tieto Pravidlá používania upravujú účasť na zákazníckom vernostnom programe (ďalej v tejto časti „Služba“ alebo „Lidl Plus“). Službu prevádzkuje spoločnosť Lidl Stiftung & Co. KG (ďalej „spoločnosť Lidl Stiftung“ alebo „my“), pri poskytovaní plnenia sú však tiež zapojené ostatné spoločnosti skupiny Lidl (ďalej súhrnne označované ako „Lidl“). Služba sa zameriava na spotrebiteľov (ďalej „Používateľ“ alebo „Vy“), ktorí chcú získať personalizované informácie o ponukách a akciách spoločnosti Lidl a od vybraných spolupracujúcich partnerov, ktoré čo najintenzívnejšie zodpovedajú záujmom príslušnej osoby. Služba teda cieli na to, aby Používatelia dostali relevantnejší obsah, a aby spoločnosť Lidl vôbec neposielala danému Používateľovi také informácie, ktoré ho nezaujímajú. Služba sa poskytuje na základe nasledujúcich Pravidiel používania.
2. Predpoklady používania
Aby ste sa mohli do našej Služby prihlásiť, musíte mať minimálne 18 rokov a musíte byť spotrebiteľ v súlade s § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. Používanie sa smie uskutočniť iba na súkromné využitie. Komerčné využívanie, napr. ako dodávateľ podľa § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka, sa vylučuje.
3. Registrácia a účet
Aby ste mohli využívať našu Službu, musíte si založiť účet. Ak sa registrujete do niektorej z Lidl online služieb prvýkrát, automaticky si vytvoríte Môj Lidl účet, opísaný v časti B tohto dokumentu. Ak ste sa už zaregistrovali v inej online službe integrovanej do účtu Môj Lidl, môžete sa jednoducho prihlásiť pomocou svojich existujúcich prihlasovacích údajov.


Keďže Službu poskytujeme dobrovoľne a bezplatne, sme oprávnení založenie účtu v konkrétnom prípade zamietnuť bez udania dôvodu.


E-mailová adresa a vaše mobilné telefónne číslo, ktoré uvediete, nemôžu byť už priradené k žiadnemu ďalšiemu účtu. Tiež je zakázané uvádzať e-mailovú adresu, mobilné telefónne číslo alebo iné kontaktné dáta, ktoré vám nepatria, osobitne tzv. jednorazové e-mailové adresy. Svoje prístupové údaje musíte bezpečne uchovávať. Je zakázané poskytovať iným osobám prístup k vášmu účtu.


Každá interakcia so spoločnosťou Lidl, ktorá prebieha cez váš účet, sa považuje za váš úkon. To platí aj v prípade, ak tretie osoby konali prostredníctvom vášho účtu a ak tieto tretie osoby mohli váš účet využívať v dôsledku vášho zavineného správania. Je vašou povinnosťou bezodkladne nás informovať o akomkoľvek neoprávnenom použití vášho účtu a zmeniť vaše prístupové údaje, ak získate informácie, že váš účet využíva tretia osoba.


Máte nasledujúce možnosti, ako sa zaregistrujete do Služby:


cez našu aplikáciu, ktorá je dostupná pre rozličné mobilné platformy.


Pri registrácii vám bude automaticky priradené zákaznícke číslo.
4. Predmet služby
4.1. Personalizácia informácií
Účel Služby spočíva v tom, aby sme vám posielali, resp. aby sme vám cez aplikáciu Lidl Plus zobrazovali čo najvhodnejšie informácie, ktoré sú pre Vás relevantné, a ak je to možné, aby sme naše ponuky a služby personalizovali pre Vás.


Účasť na Lidl Plus je bezplatná.


Pomocou Lidl Plus získate výhodu rozmanitých, pre Vás prispôsobených služieb. Tieto služby obsahujú okrem iného ponuky, špeciálne zosúladené s vašimi potrebami a želaniami, účasť na súťažiach, zľavových a špeciálnych akciách. S týmto cieľom sa pokúsime zistiť vaše záujmy a záľuby, a to s ohľadom na produkty a služby, ktoré spoločnosť Lidl ponúka.


Ak Vás požiadame o udelenie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov, ako je to popísané nižšie, príslušné údaje sa spracúvajú na účely služby Lidl Plus iba v prípade, že ste na tento účel poskytli svoj súhlas. Keďže služba Lidl Plus je navrhnutá tak, aby vám poskytla čo najpresnejšie informácie a ponuky na základe vašich identifikovaných potrieb a želaní, bez udelenia súhlasu na analýzu vášho správania v tejto aplikácii, môžete žiaľ využívať našu službu iba v jej základnej verzi. V takom prípade si stále môžete prezerať informácie o našich produktoch, nebudete sa však môcť zúčastňovať na zľavách a špeciálnych ponukách, ani uplatňovať kupóny.
4.2 Zber a ukladanie dát
Základom zisťovania ponúk, ktoré sú pre Vás vhodné, sú údaje uvedené v tomto odseku:
4.2.1 Registrácia do Lidl Plus
V rámci registrácie zisťujeme nasledujúce osobné údaje zákazníkov:meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailovú adresu, číslo mobilného telefónu a preferovanú predajňu Lidl. Môžete nám poskytnúť aj nepovinné údaje: oslovenie, pohlavie a adresu vášho bydliska (ulica, číslo domu, PSČ, mesto a krajina). Na určenie preferovanej predajne sa môže použiť funkcia geolokalizácie vášho koncového mobilného zariadenia.
4.2.2 Údaje z Môj Lidl
Ak ste dobrovoľne poskytli určité informácie o svojich pomeroch a záujmoch vo svojom účte Môj Lidl, zhromažďujeme tieto informácie aj v rámci Lidl Plus.
4.2.3 Návštevy predajne
Ak sa pri svojej návšteve v predajni identifikujete pri pokladnici, zaevidujeme predajňu, ktorú ste navštívili, produkty, ktoré ste si kúpili, podľa druhu, množstva a ceny, kupóny, ktoré ste uplatnili, sumu na pokladničnom doklade, čas platby a typy použitých platobných prostriedkov. Priradením vášho nákupu k vášmu zákazníckemu účtu sledujeme účely uvedené v bode 2, aby sme vám mohli dávať ponuky, nastavené špeciálne na vaše záľuby, záujmy a účasť na akciách.

Pri pokladnici sa môžete identifikovať prostredníctvom digitálnej zákazníckej karty alebo prostredníctvom mobilného telefónneho čísla zadaného pri registrácii.
4.2.4 Zákaznícky servis
Ak kontaktujete náš zákaznícky servis, použijeme informácie, ktoré nám v tomto kontexte poskytnete.
4.2.5 Použitie aplikácie
Pri používaní aplikácie Lidl Plus zaznamenáme informácie o predajni, v ktorej nakupujete. Okrem toho zbierame informácie o akomkoľvek obsahu zobrazenom v aplikáci, predovšetkým o aktivovaných kupónoch, nastaveniach notifikácií, účasti v lotériách, prezretom tovare a vašu preferovanú predajňu, ktorú ste si zvolili. Taktiež zbierame informácie o vašej interakcii s aplikáciou, ako sú navštívené sekcie, obrazovky zobrazené počas jednotlivých relácií, počet kliknutí a tzv. scrollovanie. Okrem toho zaznamenáme vaše zákaznícke ID (vernostné ID), informácie o používanej verzii operačného systému, o označení zariadenia, systémovom jazyku, zvolenom jazyku, ako aj o verzii aplikácie, ktorú používate. V niektorých prípadoch zhromažďujeme tieto informácie o vašom používaní aplikácie iba na základe vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov. Viac informácií je možné nájsť v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov.
4.2.6 Prihlasovacie údaje
Vaše prihlasovacie údaje sa uchovajú a použijú na uskutočnenie vášho prihlásenia. Aby ste sa nemuseli pri každom vyvolaní aplikácie opätovne prihlasovať, vaše prihlasovacie údaje sa v aplikácii uchovajú v zaheslovanej podobe až do chvíle, kedy sa odhlásite zo svojho účtu.
4.2.7 Výhody u partnerov
V rámci aplikácie Lidl Plus môžu byť z času na čas, napr. pri príležitosti zľavových akcií, promované zvýhodnené ponuky spolupracujúcich partnerov, napr. vo forme zliav alebo iného zvýhodnenia v súvislosti s tým ktorým produktom/službou spolupracujúceho partnera. Spravidla tieto ponuky obsahujú identifikačné číslo (ďalej ako „Promotion Code“), ktoré zadáva, generuje alebo individualizuje príslušný spolupracujúci partner, a ktoré musíte uviesť pri uplatnení kupónu u spolupracujúceho partnera, resp. ktoré je potrebné načítať u spolupracujúceho partnera, resp. ním určených osôb. Pri niektorých z týchto ponúk sa namiesto Promotion Code musíte pri záujme využitia takejto zvýhodnenej ponuky spolupracujúceho partnera identifikovať u spolupracujúceho partnera pomocou svojej digitálnej zákazníckej karty ako zákazník Lidl Plus. Zvýhodnené ponuky nie sú ponukou z našej strany; Prijatie a použitie týchto ponúk preto výlučne podlieha pravidlám používania a informáciám o ochrane osobných údajov príslušného spolupracujúceho partnera. Partnerské ponuky môžu byť z času na čas zmenené a / alebo odstránené spolupracujúcim partnerom. Partnerské spoločnosti nás budú informovať o uplatnení kupónov, poukážok, propagačných kódov atď. Pokiaľ obsahuje funkcia „Výhody u partnerov“ externé prelinkovanie (hyperlink) na webovú stránku tretích osôb, podlieha obsah takto prelinkovanej webovej stránky výlučne do zodpovednosti príslušného prevádzkovateľa. V prípade, že v rámci Lidl Plus bude poskytnutá špeciálna ponuka na zmluvné služby našich kooperačných partnerov, budú nám poskytnuté vaše kontaktné údaje (e-mailovú adresu a telefónne číslo), aby sme mohli správne priradiť ponuku k vášmu účtu.
4.2.8 Internetový obchod/ďalšie digitálne služby
Od spoločností Lidl dostávame podrobnosti o vašom používaní internetového obchodu Lidl, alebo akýchkoľvek iných aplikácií, webových stránok, alebo digitálnych služieb patriacich pod skupinu spoločností Lidl, ako sú služby, online recepty, aplikácia Lidl Home atď. (najmä vybrané a zakúpené produkty, informácie o spôsobe platby a doručenia, vaše použitie týchto digitálnych služieb, kupóny, ktoré ste uplatnili, hodnota poukážky atď.), a pokiaľ je to možné, priraďujeme ich pod e-mailovú adresu alebo číslo zákazníka. Ďalej budú získané údaje spojené s informáciami o vašich nákupoch v tzv. kamenných predajniach, aby sme vám mohli poskytnúť špeciálne navrhnuté ponuky tak, aby zodpovedali vašim preferenciám a záujmom, ponúknuť vám účasť na špeciálnych akciách a lepšie prispôsobiť marketingový prístup napr. o forme tzv. newsletterov.
4.2.9 Newsletter iných poskytovateľov služieb
Ďalej, ak ste sa prihlásili na odber tzv. newsletteru internetové obchodu alebo akýchkoľvek iných služieb, popísaných v predchádzajúcom odseku a prevádzkovaných spoločnosťami Lidl, môžeme od týchto spoločností dostávať informácie o vašom užívateľskom správaní, v súvislosti s týmto newsletterom, vrátane takých informácie, ako je čas otvorenia newsletteru, odkazy alebo oblasti, na ktoré ste klikli, trvanie a frekvencia používania.
4.2.10 Newsletter/Push notifikácie/SMS
Ďalej uchovávame vaše správanie ako odberateľa pri doručovaní letákov (tzv. newsletter) a ostatných informácií, ktoré vám prípadne zasielame ako Push notifikácie alebo SMS, ukladáme a priraďujeme ho, ak je to možné, vašej osobe, resp. vašej e-mailovej adrese, resp. zákazníckemu číslu. Na to zaznamenávame čas otvorenia stránky s odkazmi a oblasťami, na ktoré ste klikli, o vybraných produktoch, čase, trvaní a početnosti používania.
4.3 Analýza údajov
Údaje uvedené v bode 4.2 zhromažďujeme v našej databáze. Údaje vyhodnocujeme s cieľom, aby sme zistili také informácie, o ktoré by ste mohli mať záujem a aby sme vám iba takéto informácie zasielali alebo zobrazovali. Na zisťovanie možných záujmov o produkty nasadzujeme navyše matematicko-štatistické metódy. Pri tom budú vaše osobné údaje porovnávané s osobnými údajmi iných zákazníkov. Na základe uvedeného porovnania môžeme následne usúdiť, ktoré ďalšie produkty alebo akcie, o ktoré sa zaujímali iní zákazníci s porovnateľnými záujmami, môžu byť aj pre Vás zaujímavé. Spoločnosť Lidl ale nepreberá žiadny právny záväzok, že spracovanie osobných údajov bude fungovať opísaným spôsobom vždy, a že Vy skutočne dostanete iba tie ponuky, o ktoré sa zaujímate. Ďalej pri používaní aplikácie vytvárame segmentované užívateľské profily na účely štatistickej analýzy a priraďujeme ich, pokiaľ je to možné, k vašej osobe. Do vyhodnocovania vyššie uvedených osobných údajov nie sú zahrnuté osobitné kategórie osobných údajov v zmysle článku 9 ods. 1 GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).
5. Všeobecné požiadavky na využívanie služby
Na využívanie služby Lidl Plus je potrebné platné mobilného telefónne číslo a e-mailová adresa.


Aby mohol Používateľ využívať aplikácie Lidl Plus, musí si stiahnuť softvér z App Store, alebo Obchod Play. Pre rozličné typy mobilných telefónov sú dostupné rozličné špecifické verzie softvéru. Pre niektoré typy ale nemôže byť z technických dôvodov ponúknutý vhodný softvér. Ak nie je pre príslušný mobilný telefón Používateľa dostupná vhodná softvérová verzia, nemôže tento Používateľ využívať Služby. Spoločnosť Lidl Stiftung sa ale usiluje ponúkať softvér na čo najväčší počet modelov telefónov. Keďže sortiment výrobkov na trhu koncových mobilných zariadení sa stále mení, spoločnosť Lidl Stiftung nemôže poskytnúť aktuálny zoznam všetkých mobilných telefónov, ktoré umožňujú využívanie Služieb.


Inštalácia softvéru a využívanie Služieb predpokladá pravidelný dátový prenos mobilného telefónu Používateľa. Rozsah a početnosť dátového prenosu závisí od druhu a rozsahu využívania Služieb. Náklady súvisiace s dátovým prenosom znáša Používateľ. Výšku týchto nákladov stanovuje zmluva uzavretá medzi Používateľom a príslušným poskytovateľom mobilných služieb.


Náklady na zriadenie internetového pripojenia a na jeho udržiavanie na strane Používateľa nie sú súčasťou služieb spoločnosti Lidl Stiftung. Tieto náklady sú stanovené výlučne zmluvným vzťahom medzi Požívateľom a jeho poskytovateľom internetového pripojenia.


Využívanie služby Lidl Plus okrem toho predpokladá dostatočne nabitý akumulátor a jas displeja na skenovanie QR-kódu v procese Check-Out.


Účastník sa zaväzuje, že si nainštaluje aktualizácie, ktoré ponúka spoločnosť Lidl. Účastník bude o uvedenom, počas využívania softvéru príslušným spôsobom, informovaný. Použitie služby Lidl Plus na zmanipulovaných koncových zariadeniach (napr. prostredníctvom Jailbreaking / Rooting) nie je povolené.
6. Vaše povinnosti
Musíte


uviesť pri registrácii správne údaje a udržiavať svoj profil v aktuálnom stave,

uchovávať svoje heslo v tajnosti a pri zneužití, resp. pri podozrení na zneužitie, ho zmeniť a

využívať Službu v súlade s platným právnym poriadkom.
7. Zodpovednosť
S výnimkou škody na živote, škody na tele alebo zdraví, nezodpovedáme za škodu, ak


aplikácia nefunguje alebo funguje iba v obmedzenom rozsahu,

nie je dostupné žiadne spojenie so sieťou WLAN, alebo ak je dostupné iba v obmedzenom rozsahu,

nesprávne funguje skenovacie zariadenie pri pokladnici,

nie sú dostupné ponuky.


Zodpovednosť v zmysle zákona o zodpovednosti za vadný výrobok zostáva týmto nedotknutá.
8. Vypovedanie, vymazanie
Používateľ je oprávnený ukončiť účasť bez uvedenia dôvodu aktiváciou funkcie „Vymazať používateľský účet“. Výpoveď zo strany spoločnosti Lidl Stiftung je rovnako možná bez uvedenia dôvodu a kedykoľvek s výpovednou lehotou 10 dní. Právo strán na mimoriadne ukončenie zo závažných dôvodov zostáva nedotknuté.
9. Zmeny pravidiel používania
Spoločnosť Lidl Stiftung môže tieto podmienky používania meniť v rozsahu tohto odseku. Aktuálna verzia podmienok používania sa dá kedykoľvek odvolať. Stav podmienok používania bude uvedený v samotných podmienkach.


Môžeme tieto podmienky účasti zmeniť, ak zmena slúži našim oprávneným záujmom, osobitne na zlepšenie poskytovania plnení, a ak primerane zohľadníme záujmy zákazníkov.


Ak spoločnosť Lidl Stiftung zmení podmienky používania, informuje spoločnosť Lidl Stiftung Používateľov príslušným upozornením v aplikácii a vyzve ich, aby prijatie nových podmienok účasti potvrdili.


Ak Používateľ nesúhlasí so zmenenými podmienkami účasti, zostáva na slobodnom rozhodnutí spoločnosti Lidl Stiftung, či záväzkový vzťah vypovie.
10. Záverečné ustanovenia
Neúčinnosť, neplatnosť a/alebo nerealizovateľnosť jednotlivých ustanovení týchto podmienok používania sa nedotýka účinnosti zostávajúcich ustanovení týchto podmienok používania. Neúčinné, neplatné alebo nerealizovateľné ustanovenia budú nahradené takým účinným a realizovateľným ustanovením, ktoré sa pokiaľ možno čo najviac približuje pôvodnému úmyslu týchto podmienok používania. Pokiaľ by tieto podmienky používania neobsahovali nejaké ustanovenie či záväzok, ktorého založenie by bolo inak pre vymedzenie práv a povinností odôvodnené, vykoná sa všetko pre to, aby takéto ustanovenie bolo do týchto podmienok používania doplnené tak, aby bol v plnej miere sledovaný účel týchto podmienok používania.


V prípade, ak ste podnikateľský subjekt, aplikuje sa na právny vzťah v súvislosti so Službou výlučne právny poriadok Nemeckej spolokovej republiky, s vylúčením obchodného práva OSN. V prípade, ak ste spotrebiteľ, aplikuje sa na právny vzťah v súvislosti so Službou Nemeckej spolkovej republiky, pričom ale uvedené Vás nezbavuje ochrany, ktorú vám ako spotrebiteľovi priznávajú také ustanovenie právneho poriadku štátu, v ktorom máte obvyklý pobyt a od ktorých (ustanovení) sa nie je možné odchýliť.


Pokiaľ sa nejedná o spor so spotrebiteľom je výlučným sídlom súdu Stuttgart.


Európska komisia poskytuje online portál na riešenie sporov na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Nie sme však povinní a ochotní zúčastniť sa konania o riešení sporu pred spotrebiteľským rozhodcovským senátom.

Pravidlá používania účtu Môj Lidl

Stav: Apríl 2021
1. Rozsah platnosti a vzťah k iným úpravám
Tieto pravidlá používania upravujú využívanie služby Môj Lidl účet (ďalej v tejto časti ako „Môj Lidl“ alebo „Služba“). Službu prevádzkuje spoločnosť Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Nemecko (ďalej „prevádzkovateľ“, „my“, alebo „nás“), pri poskytovaní plnenia sú však tiež zapojené ostatné spoločnosti skupiny spoločností Lidl (spolu ďalej označené ako „Lidl“). Služba poskytuje jednotný prístup k početným online ponukám skupiny spoločností Lidl (ďalej „Ponuky“). Pritom ide o tzv. službu Single Sign On, cez ktorú môžu používatelia s jednotnými prístupovými dátami používať viacero ponúk (napr. Onlineshops, účtovné portály, a pod.) rozličných firiem. Táto služba navyše ponúka používateľom možnosť dobrovoľného zadania informácií o ich životných podmienkach a záujmoch do užívateľského profilu. Služba sa sprístupňuje na základe týchto pravidiel používania.


Tieto Podmienky používania oproti tomu neplatia pre samostatné zmluvné vzťahy s tretími osobami uzatvorené v rámci ponúk ani na nadobúdanie tovaru, ani služby. Na to sú určujúce samostatné špecifické obchodné podmienky príslušnej ponuky (porovnajte aj uvedené plnenia vyššie v bode A).
2. Registrácia a účet
Na využívanie účtu Môj Lidl je potrebná registrácia, pri ktorej si používateľ musí vytvoriť heslo pre účet Môj Lidl. Toto sa spolu s vašou e-mailovou adresou alebo číslom mobilného telefónu používa na prístup k vášmu zákazníckemu účtu Môj Lidl. Postup pri registrácii je ukončený až vtedy, ak je validované telefónne číslo, ktoré používateľ uviedol v rámci registrácie a na záver registráciu potvrdil prevádzkovateľovi.

Údaje, ktoré uviedol používateľ v rámci procesu registrácie, musia byť pravdivé. Údaje tretích osôb nesmie používateľ použiť. Ak sa tieto údaje dodatočne zmenili, používateľ ich musí bezodkladne upraviť vo svojom účte Môj Lidl.

Prístupové dáta sú určené výlučne na využívanie príslušným oprávneným používateľom a je potrebné chrániť ich primeranými opatreniami, aby sa ich nedozvedeli tretie osoby. Ak by sa objavili upozornenia na zneužívanie služieb, používateľ je povinný túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť prevádzkovateľovi. Používateľ ručí za následky neoprávneného použitia tretími osobami, ak toto zneužitie zavinil, resp. ak zavinil to, že sa nepodarilo zabrániť zneužitiu.

Použitie účtu Môj Lidl na zariadeniach s operačným systémom Android je možné len v tom prípade, ak zariadenie používa prehliadač Google Chrome.
3. Predmet služby
Predmetom služby Môj Lidl je poskytovanie jednotnej, heslom chránenej, Single Sign On platformy (jednotné prihlásenie do viacerých platforiem) pre rozličné ponuky skupiny podnikov Lidl. To v podstate znamená, že založený účet Môj Lidl je možné použiť na registráciu / prihlásenie sa ku všetkým ponukám integrovaným do Môj Lidl bez toho, aby bola potrebná samostatná registrácia alebo opätovné poskytnutie podrobných údajov používateľa.Ak sa zaregistrujete v cieľovej službe bez predchádzajúcej registrácie v iných online službách Lidl, automaticky si tým vytvoríte Môj Lidl účet. V prípade, že ste sa predtým zaregistrovali v inej online službe integrovanej s účtom Môj Lidl, môžete sa jednoducho prihlásiť do cieľovej služby pomocou svojich existujúcich prihlasovacích údajov. Ak Lidl v budúcnosti ponúkne nové online služby, je možné, že ich budete môcť využívať aj prostredníctvom svojho účtu Môj Lidl. V takom prípade sa môžu uplatniť dodatočné podmienky používania. Kmeňové dáta používateľov sa spravujú centrálne prostredníctvom služby Môj Lidl. Tieto sa prenášajú do príslušnej cieľovej služby pri použití konkrétnych ponúk, aby sa umožnila príslušná transakcia (pozri nižšie bod 6). V Môj Lidl sú uložené kmeňové údaje zákazníkov zhromaždené za účelom použitia tejto ponuky a kmeňové údaje zákazníka, ktoré ste poskytli pri registrácii / prihlásení do iných online služieb Lidl.Môj Lidl účet navyše umožňuje príslušnému používateľovi odpovedať na určité otázky týkajúce sa jeho životných pomerov a záujmov pomocou navrhovaných možností. To umožňuje používateľovi kedykoľvek si prezerať, meniť alebo odstraňovať svoj zákaznícky profil Môj Lidl. Ak sa používateľ zaregistroval aj pre službu „Lidl Plus“ spoločnosti Lidl Stiftung, tieto informácie sa v Lidl Plus použijú na účely personalizovanej reklamy. Podrobnejšie informácie, týkajúce sa služby Lidl Plus, nájdete v Podmienkach používania Lidl Plus.Využívanie služby Môj Lidl je bezplatné. Pri využívaní konkrétnej ponuky môžu oproti tomu vzniknúť náklady, ktoré sa tam patrične transparentne zobrazia v zmysle príslušných právnych požiadaviek. To isté platí pre prípadne potrebné plnenia tretích osôb, ako napr. internetové pripojenie.
4. Záruka, ručenie
Prevádzkovateľ sa usiluje poskytovať službu Môj Lidl podľa možnosti trvalo a bez porúch. Na základe technických daností, ako sú zmeny konfigurácie, údržba, výpadok prístrojového vybavenia, a pod., sa toto nedá zabezpečiť nepretržite. V prípade výpadku služby sa bude prevádzkovateľ usilovať čo najskôr obnoviť bezporuchovú využiteľnosť. Za prípadné následky v dôsledku znemožnenej (neúplnej) využiteľnosti nenesie zodpovednosť prevádzkovateľ.Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na poskytovanie služby Môj Lidl v budúcnosti iba v obmedzenom rozsahu a/alebo s pozmeneným rozsahom funkcií, resp. službu celkom pozastaviť. Používateľ nemá zmluvný nárok na (pokračujúcu) využiteľnosť tejto (bezplatnej) služby.V rámci individuálnych ponúk nesie výlučnú zodpovednosť za poskytovanie služieb prevádzkovateľ príslušnej cieľovej služby. Za prípadné nároky, ktoré z toho môžu vyplývať, nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť. To isté platí pre ostatné príspevky samostatných tretích osôb, ako napr. poskytovateľa internetového pripojenia.
5. Vypovedanie, vymazanie, zmena
Prevádzkovateľ aj používateľ môžu zmluvný vzťah o využívaní služby Môj Lidl kedykoľvek ukončiť, a to aj bez dodržania nejakej lehoty. V rámci správy účtu Môj Lidl môže používateľ kedykoľvek iniciovať vymazanie tohto účtu.


Ukončenie zmluvného vzťahu zo strany prevádzkovateľa prichádza do úvahy osobitne v tom prípade, ak používateľ poruší pravidlá v zmysle týchto podmienok používania. Až do vyjasnenia týchto incidentov môže najprv dôjsť k zablokovaniu dát používateľa.


Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na úpravy týchto podmienok používania v budúcnosti. Používatelia budú o úprave podmienok používania informovaní príslušným upozornením v aplikácii a vyzvaní na potvrdenie nových podmienok používania. Zmena neobsahuje žiadne zásadné zmeny, ako napr. povinné platby za náklady, ktoré stále vyžadujú výslovný súhlas. Ak používateľ nesúhlasí s nejakou zmenou, tento nesúhlas môže viesť k ukončeniu zmluvného vzťahu s používateľom zo strany prevádzkovateľa.
6. Ochrana osobných údajov
Spracovanie vašich osobných údajov sa uskutočňuje pri dodržiavaní vašich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov. Na realizáciu služieb je potrebné, aby vami poskytnuté osobné údaje boli poskytnuté za účelom autentifikácie používateľa a poskytnutia požadovaných služieb v rámci ponuky (napr. zasielanie a zúčtovanie objednaného tovaru) poskytovateľovi príslušnej využívanej ponuky.


Podrobnosti v tejto súvislosti vyplývajú z nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.
7. Záverečné ustanovenia
V prípade, ak ste podnikateľský subjekt, aplikuje sa na právny vzťah v súvislosti so Službou výlučne právny poriadok Nemeckej spolkovej republiky, s vylúčením obchodného práva OSN. V prípade, ak ste spotrebiteľ, aplikuje sa na právny vzťah v súvislosti so Službou Nemeckej spolkovej republiky, pričom ale uvedené Vás nezbavuje ochrany, ktorú vám ako spotrebiteľovi priznávajú také ustanovenie právneho poriadku štátu, v ktorom máte obvyklý pobyt a od ktorých (ustanovení) sa nie je možné odchýliť.Pokiaľ sa nejedná o spor so spotrebiteľom je výlučným sídlom súdu Stuttgart. Európska komisia poskytuje platformu pre mimosúdne riešenie sporov online (platforma RSO), ktorú nájdete na stránke http://www.ec.europa.eu/consumers/odr. Spoločnosť Lidl však nie je povinná a ochotná zúčastniť sa konania o riešení sporu pred spotrebiteľským zmierovacím orgánom.

Podmienky používania aplikácie „Lidl Plus“ na stiahnutie nájdete tu:

Pre zobrazenie PDF-dokumentu môžete bezplatne využiť program Adobe Acrobat Reader .