MLIEČNA CESTA

V týchto končinách môžete pozorovať produkty, ktoré hviezdia čoraz menším


obsahom pridaného cukru. Dali sme si totiž záväzok, že do roka 2025 znížime


priemerný obsah cukru vo výrobkoch našich privátnych značiek až o 20 %.

Text And Image Section