MORE ZODPOVEDNE ULOVENÝCH RÝB V RYBÍCH VÝROBKOV NAŠICH ZNAČIEK NÁJDETE

V rybích výrobkoch našich značiek nájdete len hlbokozmrazené ryby a kôrovce s certifikátom

MSC, ktorý zaručuje, že boli ulovené trvalo udržateľným spôsobom. Okrem toho sa členstvom

v programe Dolphin Safe podieľame na ochrane delfínov a iných morských živočíchov.

Text And Image Section