*Poukážku v hodnote 1 € si pýtajte od zamestnanca pri pokladnici. Poukážku je možné uplatniť na nákup s minimálnou cenou 1,01 € a nie je možné ju uplatniť na nákup novín, časopisov, tabakových výrobkov, darčekových kariet.