Účel zisťovania vášho záujmu o výrobky a optimalizácie našich online ponúk

Aby sme vám mohli poskytnúť výhody členstva v programe Lidl Plus, a aby sme vám mohli predkladať čo najlepšie individuálne ponuky a vykonávať cieľovo orientované zákaznícke prieskumy, chceme Vás bližšie spoznať. Na to najprv zisťujeme, ktoré produkty, akcie a služby by mohli byť pre Vás zaujímavé a relevantné. Preto Vás môžeme upozorňovať napr. na zľavové akcie na vaše obľúbené produkty, ponúkať vám mimoriadne zvýhodnené ceny a cielene Vás informovať v rámci akcií na určitý sortiment o atraktívnych ponukách.


Z tohto dôvodu zhromažďujeme, spracúvame a využívame určité množstvo osobných údajov, týkajúcich sa vášho nákupného správania, ako aj informácie o vašom ďalšom správaní, ako je opísané v odseku 1.


Osobné údaje, ktoré zbierame, môžu byť vhodné na získanie informácií o vašich záujmoch v súvislosti s ponúkanými druhmi výrobkov. Patria k nim všetky osobné údaje uvedené v bode 1.


Ostatné osobné údaje uvedené vyššie môžu mať tiež výpovednú hodnotu o vašom potenciálnom záujme o určité výrobky. Na to zisťujeme možnú súvislosť medzi jedným alebo viacerými osobnými údajmi a záujmami o produkty. Na zistenie tejto súvislosti používame matematicko-štatistické metódy. Na to porovnávame vaše osobné údaje s údajmi iných zákazníkov. Na základe tohto porovnania potom môžeme odvodiť, ktoré ďalšie produkty a akcie, o ktoré prejavili záujem ostatní zákazníci s porovnateľnými záujmami, by mohli vyvolať aj váš záujem.


Na základe informácií, ktoré dostávame od internetového obchodu Lidl alebo akýchkoľvek iných vyššie popísaných aplikácií, webov alebo digitálnych služieb, budete dostávať (pokiaľ je to možné personalizované) informácie o produktoch, propagačných akciách, súťažiach, nových službách a novinkách zo streamov, predajní, internetového obchodu, ponuky kvetov, fotografií a cestovania a informácie o prieskumoch. Navyše budú použité osobné užívateľské profily priradené k vašej osobe a / alebo e-mailovej adrese, aby sme lepšie prispôsobili možný reklamný prístup, najmä vo forme newsletterov, vašim osobným záujmom a vylepšili webové ponuky. Tento užívateľský profil obsahuje aj informácie o vašom používaní Lidl Plus.


Toto spracovanie prebieha na základe zákonných predpisov, ktoré nám dovoľujú spracúvať osobné údaje, ak sú potrebné na využívanie služby, resp. plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 b) GDPR), a pretože máme prevažujúci oprávnený záujem na prispôsobení svojej ponuky podľa vašich záujmov o výrobky (čl. 6 ods. 1 f) GDPR).


Ak ste udelili príslušný súhlas, môžu byť do tohto profilu zahrnuté aj informácie, ktoré sme zistili z vášho koncového zariadenia. V týchto prípadoch spracúvame vaše osobné údaje na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Platí to pre spracovanie osobných údajov opísané vyššie v časti „Internetový obchod (E-shop)“, „Analýza správania používateľa/cookies“ a „Newsletter/Push notifikácie/SMS“.


Okrem zvýšenia informačnej hodnoty profilu používame tieto zistenia aj na optimalizáciu aplikácie Lidl Plus a našich ďalších online služieb za predpokladu, že sa na to vzťahuje váš súhlas. Právnym základom pre toto je tiež článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.