Účel zisťovania vášho záujmu o výrobky

Aby sme vám mohli poskytnúť výhody členstva v programe Lidl Plus, a aby sme vám a ďalším zákazníkom mohli predkladať čo najlepšie individuálne ponuky a vykonávať cieľovo orientované zákaznícke prieskumy, chceme Vás bližšie spoznať. Na to najprv zisťujeme, na základe všetkých osobných údajov uvedených v bode 1, najmä údajov o Vašich transakciách Lidl Plus, ako aj informáciách, ktoré získame z internetového obchodu Lidl alebo iných aplikácií, webových stránok alebo digitálnych služieb popísaných vyššie, ktoré produkty, akcie a služby by mohli byť pre Vás zaujímavé a relevantné. Na určenie tejto korelácie používame matematicko-štatistické metódy. Na tento účel sa vaše osobné údaje porovnávajú s údajmi iných zákazníkov. Na základe tohto porovnania potom vieme odvodiť, ktoré ďalšie produkty a akcie, o ktoré mali záujem iní zákazníci s porovnateľnými záujmami, by mohli byť zaujímavé aj pre vás a ostatných zákazníkov.


Preto Vás môžeme upozorňovať napr. na zľavové akcie na vaše obľúbené produkty v Lidl Plus aplikácii a na web stránke príslušného online shopu alebo individuálnych digitálnych služieb, ponúkať vám mimoriadne zvýhodnené ceny, zľavové kupóny a iné benefity pre Vás, a cielene Vás informovať v rámci akcií na určitý sortiment o atraktívnych ponukách.


Pre tento účel, budete dostávať (pokiaľ je to možné personalizované) informácie o produktoch, propagačných akciách, súťažiach, nových službách a novinkách zo streamov, predajní, internetového obchodu, ponuky kvetov, fotografií a cestovania a informácie o prieskumoch.


Meraním používania vašej aplikácie (pozri vyššie) získavame aj všeobecný prehľad o optimalizácii našej aplikácie Lidl Plus a úspešnosti našich reklamných kampaní. Okrem toho poskytujeme našim reklamným partnerom štatisticky spracované anonymné údaje (na základe používania vašej aplikácie, ako aj zakúpených produktov) o úspešnosti ich reklamných kampaní na účely fakturácie a na optimalizáciu ich marketingových kampaní. Naši reklamní partneri nemôžu tieto informácie spätne vystopovať až k Vašej osobe a stotožniť Vás.


Navyše budú použité osobné užívateľské profily priradené k vašej osobe a / alebo e-mailovej adrese, aby sme lepšie prispôsobili možný reklamný prístup, najmä vo forme newsletterov, vašim osobným záujmom a vylepšili webové ponuky. Tento užívateľský profil obsahuje aj informácie o vašom používaní Lidl Plus.


Toto spracovanie prebieha na základe zákonných predpisov, ktoré nám dovoľujú spracúvať osobné údaje, ak sú potrebné na využívanie služby, resp. plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 b) GDPR).


Ak ste udelili príslušný súhlas, môžu byť do tohto profilu zahrnuté aj informácie, ktoré sme zistili z vášho koncového zariadenia. V týchto prípadoch spracúvame vaše osobné údaje na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Platí to pre spracovanie osobných údajov opísané vyššie v časti „Internetový obchod (E-shop)“, „Analýza správania používateľa/cookies“ a „Newsletter/Push notifikácie/SMS“, ako aj prenos údajov našim reklamným partnerom na prehrávanie (reklamného) obsahu v službách tretích strán.


Okrem zvýšenia informačnej hodnoty profilu používame tieto zistenia aj na optimalizáciu aplikácie Lidl Plus a našich ďalších online služieb za predpokladu, že sa na to vzťahuje váš súhlas. Právnym základom pre toto je tiež článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.