jednotka v čerstvosti

čerstvosť
čerstvosť
čerstvosť
čerstvosť
čerstvosť
čerstvosť

* 2muse KPIs Monitoring značiek na slovenskom trhu, reprezentatívny online prieskum na atribút
„Má čerstvejšie potraviny než iné predajne“ na vzorke 1 600 respondentov. Reprezentatívna vzorka  populácie vo veku 15 – 70 rokov, reprezentatívnosť z hľadiska pohlavia, veku, regiónu a veľkosti sídla.