Čo je to Darčekobranie?

Darčekobranie 3

Darčekobranie je časovo limitovaná akcia v Lidl Plus (trvajúca od 2. 9. – 30. 9. 2021), vďaka ktorej získaš garantovaný darček od nás. Skenuj svoju kartu a my ťa za to odmeníme. Pozri ako na to v 3 krokoch:

 

1. Skenuj svoju Lidl Plus Kartu počas každého nákupu

2. Sleduj svoje nakumulované nákupy v Lidl Plus aplikácii, priamo na domovskej obrazovke, a dosahuj ciele, za ktoré ťa garantovane odmeníme

3. Získaj darček od nás! Za každý dosiahnutý cieľ získaš kupón na produkt zdarma, pričom si môžeš vybrať 1 zo 4 produktov. Stačí si ho aktivovať a uplatniť pri najbližšom nákupe. Výherné kupóny môžeš uplatniť až do 7 dní od ich získania.

 

Za každý dosiahnutý cieľ získaš kupón na produkt zdarma. Vybrať si môžeš 1 zo 4 produktov podľa hodnoty dosiahnutého cieľa.

produkty darcekobranie

Darčekobranie je platné od 2. 9. – 30. 9. 2021. Počas tohto obdobia získaš za každý dosiahnutý cieľ (dosiahnutie príslušnej hodnoty nákupu/nákupov) kupón na produkt zdarma podľa výberu, ktorý sa uloží do sekcie Kupóny Lidl Plus v aplikácii. Po skončení príslušnej platnosti sa nazbierané nákupy v Darčekobraní neprenášajú do ďalšej akcie.

V prípade vrátenia tovaru počas obdobia Darčekobrania, bude vrátená hodnota tovaru odpočítaná z celkovo nakumulovanej hodnoty nákupov v Darčekobraní. V prípade, že v dôsledku vrátenia tovaru sa nakumulovaná hodnota nákupov zníži pod ktorýkoľvek z cieľov, potrebných pre získanie výherného kupónu, všetky výherné kupóny, ktoré boli získané dosiahnutím týchto cieľov, a neboli už aktivované či uplatnené, budú z aplikácie odstránené. V prípade, že cieľ bude dosiahnutý novým nákupom opätovne, kupón bude aj opätovne pripísaný. Platnosť kupónu plynie od momentu jeho prvého získania, opätovným pripísaním sa neobnovuje.