Na ceste k lepšiemu zajtrajšku

Spolu tvoríme spoločnosť a nám v Lidli nie je ľahostajná jej budúcnosť. Uvedomujeme si vplyv svojich podnikateľských aktivít na životné prostredie, zamestnancov, dodávateľov aj na krajinu. Preto sa ustavične angažujeme v oblasti spoločenskej zodpovednosti, lebo iba tak môžeme spoločnosti aspoň čiastočne vrátiť to, čo nám dala, a prispieť k tomu, aby naše deti mali lepšie podmienky na život.

Naše aktivity preto dlhodobo a systematicky rozvíjame v týchto piatich oblastiach.

Spoločnosť

Sme spoločensky zodpovedná a moderná spoločnosť, ktorá sa stará o svojich zamestnancov, ich rodiny a deti. Záleží nám aj na zákazníkoch a spoločnosti, do ktorej patríme. Preto využívame všetky možnosti v snahe prispieť k jej zlepšeniu. Radi podporujeme a organizujeme projekty s prínosom pre celé Slovensko a snažíme sa pomáhať organizáciám v miestach, kde pôsobíme.

Životné prostredie

Nie je nám jedno, v akom svete žijeme my a v akom budú žiť naše deti. Je aj našou zodpovednosťou, aký svet zanecháme ďalším generáciám. Preto neustále hľadáme spôsoby, ako prispievať k ochrane životného prostredia, a vo svojich každodenných obchodných rozhodnutiach konáme tak, aby sme predchádzali možným škodám na životnom prostredí a ľudskom zdraví alebo prispievali k ich znižovaniu.

Sortiment

Záleží nám na našich zákazníkoch a produktoch, ktoré im ponúkame. Kvalita a bezpečnosť našich produktov sú pre nás na prvom mieste a zároveň sú stredobodom nášho podnikateľského záujmu. Naši nákupcovia vyberajú produkty s ohľadom na trvalú udržateľnosť a ekológiu. Dávame si záležať aj na kvalite vlastných značiek a ustavične zvyšujeme objem produktov s udržateľnou certifikáciou.

Dodávatelia

Významnou súčasťou Lidl života je výber, komunikácia a vyjednávanie s našimi dodávateľmi. Preto je pre nás veľmi dôležité, aby sme spoločenskú zodpovednosť realizovali aj v tejto oblasti. Denne tieto obchodné vzťahy zlepšujeme a rozvíjame. To je zárukou, že naše kvalitatívne štandardy  a vzťahy s dodávateľmi sú dlhodobé a transparentné.

Zamestnanci

Ani ten najlepší koncept predaja a kvalitný tovar  za skvelú cenu by neznamenali nič bez našich motivovaných zamestnancov. U nás sa riadime heslom „Ľudia tvoria Lidl“. Preto je pre nás starostlivosť o zamestnancov na prvom mieste. Podporujeme rozvoj svojich ľudí, a to nielen pestrou škálou rôznych vzdelávacích aktivít, ale aj prioritou obsadzovať voľné pracovné pozície zo svojich radov. Je to súčasť našich firemných zásad.