Používanie Cookies súborov

Na našej webovej stránke používame na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, tzv. cookies súbory. Náš záujem o optimalizáciu našej webovej stránky sa pritom môže považovať za oprávnený v zmysle vyššie uvedených predpisov. Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte vo Vašom koncovom zariadení (notebook, tablet, smartfón a i.) vždy, keď navštívite našu webovú stránku. Cookies nespôsobujú vo Vašom koncovom zariadení žiadnu škodu, neobsahujú žiadne vírusy, trójske kone alebo iný škodlivý softvér. V cookies sa ukladajú informácie, ktoré súvisia s použitým koncovým zariadením. To však neznamená, že tým získame priamo informáciu o Vašej identite. Cookies slúžia predovšetkým na to, aby bolo používanie nášho webu pre Vás príjemnejšie. Používame napr. tzv. Session-Cookies, aby sme zistili, či ste určité časti našej webovej stránky už navštívili, alebo či ste sa už prihlásili do Vášho používateľského účtu. Po opustení našej webovej stránky budú tieto údaje automaticky odstránené. Okrem toho, taktiež s cieľom príjemného používateľského prostredia, používame dočasné cookies, ktoré budú uložené vo Vašom koncovom zariadení počas určitého stanoveného času. Ak našu stránku navštívite opakovane, aby ste využili naše služby, cookies automaticky rozozná, že ste u nás už boli a aké úpravy/nastavenia ste urobili, takže tieto úkony nemusíte opakovať.

Ak máte vytvorený používateľský účet a prihlásili ste sa, informácie uložené v cookies budú pridané k Vášmu používateľskému účtu.

Cookies súbory ďalej používame na štatistickú evidenciu používania našej webovej stránky s cieľom optimalizovania našej ponuky, ako aj na zasielanie individualizovaných („šitých na mieru“) informácií a ponúk pre Vás. Tieto súbory cookies nám umožňujú, aby sme pri opakovanej návšteve našej stránky mohli automaticky rozpoznať, že ste u nás už boli. Tieto cookies budú po uplynutí určitého času automaticky vymazané. Väčšina prehliadačov akceptuje ukladanie cookies automaticky. Môžete však svoj prehliadač nakonfigurovať tak, aby vo Vašom počítači neboli ukladané žiadne súbory cookies, alebo aby sa vždy objavilo upozornenie pred uložením nového súboru cookie. Úplne zakázanie súborov cookies však môže spôsobiť, že nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky.

Prehľad použitých cookies s ďalšími informáciami (napr. o dobe uchovávania cookies súborov) a možnosti zakázania cookies súborov nájdete v našich Cookies ustanoveniach.