danger
Prehliadač sa nepodporuje

Váš prehliadač sa nepodporuje

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Typ Meno Popis Platnosť
cookies systému
TS<ID>
dočasný súbor cookie firewallu webovej aplikácie, ktorý slúži na ochranu pred útokom CSRF
koniec prehliadania
cookies systému
ASPSESSIONID<ID>
ukladá nevyhnutné ASP dočasné údaje kvôli fungovaniu a výkonu webovej stránky
koniec prehliadania
cookies systému
JSESSIONID
ukladá nevyhnutné Java dočasné údaje kvôli fungovaniu a výkonu webovej stránky
koniec prehliadania
cookies systému
ist
zisťuje či je možné uložiť cookies
koniec prehliadania
cookies systému
dsSession
ukladá nevyhnutné CMS dočasné údaje kvôli fungovaniu a výkonu webovej stránky
koniec prehliadania
cookies systému
BIGipServerPOOL-WEBFORMS
dočasný súbor cookie LMT, ktorý sa používa pre komplexné vyrovnanie zaťaženia pre zvýšenie výkonu webovej stránky
koniec prehliadania
kalkulačka na prepočet veľkostí
sizeCalculatorInputs
ukladá výber kategórie a zadanie používateľa do kalkulačky na prepočet veľkostí Lidl kvôli väčšiemu pohodliu používateľa
1 deň
 
vrstva domovskej stránky
layerHasBeenShown
uložené po tom ako bola zobrazená  vrstva domovskej stránky (automaticky otvárané okno), aby sa zobrazovala len raz denne
1 deň
web sledovanie
etcnt_<ID>
používa technológiu etracker pre web sledovanie kvôli rozpoznaniu vracajúcich sa návštevníkov (tretia strana)
28 dní
web sledovanie
etrp_<ID>
registrácia presmerovaní technológiou etracker pre web sledovanie (tretia strana)
koniec prehliadania
web sledovanie
noWS
používa technológiu etracker pre web sledovanie kvôli zisteniu či A/B testovanie vyžaduje dodatočné funkcie
koniec prehliadania
web sledovanie
BT_sdc
používa technológiu etracker pre web sledovanie pre dočasné ukladanie údajov potrebných pre posielanie Smart správ
koniec prehliadania
web sledovanie
BT_ctst
používa sa na zistenie toho, či je návštevníkovi možné odoslať cookies
koniec prehliadania
web sledovanie
BT_pdc
používa sa na personalizáciu
1 rok
web sledovanie
etcamp
etcampi
párovanie kampaní (externé alebo interné), uložené potom ako došlo ku kontaktu s kampaňou prostredníctvom technológie etracker pre web sledovanie (tretia strana)
30-180 dní
web sledovanie
_ga
používa sa rozpoznanie návštevníkov, uložené pomocou technológie Google Analytics pre web sledovanie
2 roky
web sledovanie
_gat-<ID>
používa sa pre regulovanie počtu žiadostí, uložené pomocou technológie Google Analytics pre web sledovanie
10 minút
web sledovanie
_dc_gtm_<ID>
používa sa pre správu kódov cez  nástroj Google Tag Manager
10 minút
web sledovanie
_gali
používa sa pre rozšírené priradenie odkazu
 30 sekúnd
web sledovanie
test_cookie
zisťuje, či je možné uložiť cookies, uložené pomocou technológie Google Analytics pre web sledovanie (tretia strana)
web sledovanie
id
používa sa pre rozpoznanie návštevníkov, uložené pomocou technológie Google Analytics pre web sledovanie (tretia strana)
2 roky
web sledovanie
ga-disable-<ID>
ukladá sa, keď používateľ používa funkciu pre vypnutie sledovania technológiou Google Analytics pre web sledovanie
až do 2100
banner s informáciou o cookies
cookieNotificationAccepted
uložené potom ako bol zobrazený banner  s informáciou o cookies
1 mesiac
videá
PHPSESSID
lang
ukladá nevyhnutné PHP dočasné údaje a nastavenie jazyka pre fungovanie galérie s videami a videí (tretia strana)
koniec prehliadania
banner pre Android aplikáciu
sb-installed
sb-closed
sb-installed sa ukladá, keď sa klikne na lištu pre otvorenie bannera, sb-closed sa ukladá, keď sa klikne na lištu pre zatvorenie bannera
90 dní
30 dní