7-zónový matrac

kus

69.99
  • p o ťa h s pri e d u š n ý m p ol y e st er o v ý m vl á k n o m z ar u č uj ú ci m d o br é o d v e d e ni e vl h k o sti
  • ľa h k o u dr ži a v at e ľn ý a h y gi e ni c k ý, p o ťa h m o ž n o pr a ť ( d o 3 0 ° C)
  • j e d n o d u c h ý tr a n s p ort a r ý c hl e v y b al e ni e
  • m at eri ál: b a vl n a, p ol y e st er, stri ž n á vl n a, P U
  • r o z m er y: c c a 9 0 x 2 0 0 x 1 6 c m
Vlastnosti
Meradiso
YKK

Ďalšie atraktívne produkty