Konvektor

kus

49.99
  • veľký LC displej
  • 2300 Watt
  • 24-hodinový časovač
  • r o z m er y: c c a 6 9 x 4 4 x 2 2 c m
  • pl y n ul ý r e g ul át or t er m o st at u a 3 v ý k o n o v é st u p n e (1 0 0 0 /1 3 0 0 / 2 3 0 0 W)
  • pri p ojit e ľn ý tl a k o v ý v e ntil át or
  • f u n k ci a n a z a br á n e ni e p o kl e s u i nt eri ér o v ej t e pl ot y p o d b o d mr a z u
  • s o c hr a n o u pr oti pr e hri ati u
Vlastnosti
Silvercrest
Vrátane batérie_malé
3 roky záruka

Ďalšie atraktívne produkty