Lidl Slovenská republika, v.o.s.

Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava,

IČO: 35 793 783,

DIČ: 2020279415, IČ-DPH: SK2020279415,

Registrácia: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vl.č.:1160/B,

Štatutárny orgán – spoločník - Lidl Holding Slovenská republika, s.r.o.