V apríli 2024 bol Lidl obchod s najlepšími cenami na Slovensku na základe dát z prieskumu od agentúry NMS


Online prieskumu sa zúčastnilo 2 013 respondentov, ktorí tvorili reprezentatívnu vzorku SR podľa veku, vzdelania, veľkosti miesta bydliska a kraja pre populáciu 70 % žien a 30 % mužov. Zber dát prebiehal od 3.4. - 7. 4. 2024 cez Slovenský národný panel.