Nová ponuka v tvojej predajni.

SUPER LIDL CENY

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

INFORMÁCIE A NOVINKY

ONLINE LETÁKY

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA PRE ZÁKAZNÍKOV

Bratislava, 07.03.2024. Spoločnosť Molkerei Gropper GmbH & Co. KG informuje o stiahnutí produktu “Solevita Smoothie Red Genius 250 ml“, s dátumom spotreby: 13.3.2024, od dodávateľa Molkerei Gropper GmbH & Co. KG z trhu z dôvodu možnej prítomnosti mykotoxínu patulínu. Patulín je škodlivá látka produkovaná plesňou, ktorá môže spôsobiť nevoľnosť, zvracanie a tráviace ťažkosti. Zákazníci by preto mali venovať pozornosť tomuto oznamu a uvedený produkt nekonzumovať. V prípade, že ste si spomenutý produkt zakúpili, môžete ho priniesť späť do ktorejkoľvek predajne, pričom Vám budú vrátené peniaze, a to aj bez nutnosti predloženia pokladničného bloku.

Uvedené sa týka výlučne produktu “Solevita Smoothie Red Genius 250 ml“, s dátumom spotreby: 13.3.2024, od dodávateľa Molkerei Gropper GmbH & Co. KG. Ostatných šarží ani iných výrobkov sa táto výzva netýka.

Spoločnosť Molkerei Gropper GmbH & Co. KG sa ospravedlňuje za všetky vzniknuté nepríjemnostiBratislav

Uložiť informácie vo formáte PDF