Predajne Lidl zapojené do programu Lidl Body

Gagarinova 16657/5/A

821 03 Bratislava


Ružinovská 17596/1F

821 02 Bratislava


Tomanova 10931/2A

831 07 Bratislava


Trenčianska 16260/57/A

821 09 Bratislava


Ul. Pála Angyala 7314/2

929 01 Dunajská Streda


Nitrianska 3677/92

920 01 Hlohovec


Mierová 5553/91

066 01 Humenné


Slavkovská 2313/1

060 01 Kežmarok


Trieda arm. gen. Svobodu 1520/1

040 22 Košice


Železiarenská 3158/53

040 15 Košice

Ľudovíta Štúra 488/49

934 01 Levice


Nová 4230/1

031 01 Liptovský Mikuláš


Dolnočermanská 740/111

949 01 Nitra


Moyzesova 4489/2

058 01 Poprad


Levočská 12281/109A

080 01 Prešov


Námestie Legionárov 15267/1

080 01 Prešov


Boldocká cesta 3561/1

903 01 Senec


Komenského 2796/60

069 01 Snina


Slovenského národného povstania 1980/43

936 01 Šahy


M. R. Štefánika 3705/6

075 01 Trebišov