Kontrola pesticídov: Naším dlhodobým cieľom je predávať zeleninu a ovocie úplne bez pesticídov, preto sortiment na našich pultoch už teraz spĺňa omnoho prísnejšie kritériá než tie, ktoré stanovuje zákon.

Text And Image Section