ZÁSADY UDRŽATEĽNÉHO NÁKUPU ČERSTVÝCH VAJEC A VAJEČNÝCH ZLOŽIEK

Text And Image Section

ZÁSADY UDRŽATEĽNÉHO NÁKUPU ČERSTVÝCH VAJEC A VAJEČNÝCH ZLOŽIEK

Pre zobrazenie PDF dokumentu môžete využiť bezplatný program Adobe Acrobat Reader.
Text And Image Section

Podľa prieskumu agentúry 2muse z roka 2019 až 81 % Slovákov tvrdí, že im záleží na podmienkach chovu sliepok, ktorých vajíčka neskôr nakupujú v obchodných reťazcoch. Kúpou vajec z udržateľného poľnohospodárstva totiž zákazníci zaručia, že ich nosnice majú lepšie životné podmienky.

V Lidli sme si tohto trendu vedomí a chceme prispieť k ďalšiemu rozvoju chovu hydiny a takisto k jeho zlepšeniu. O tom, že v tejto téme aj napriek dlhodobým procesom spojeným so zmenami technológií u svojich dodávateľom postupne napredujeme, svedčia aj nasledujúce informácie. Tieto dáta ukazujú naše postupné kroky pri plnení cieľa vylúčiť z nášho sortimentu vajcia z klietkového chovu do konca roka 2025.

V obchodnom roku 2018 sme prvýkrát zaradili do svojho sortimentu čerstvé vajcia z chovu s voľným výbehom. Spoznáte ich podľa špeciálneho kódu na vajíčku, ktorý je vo formáte „1XXX“