Lidl Slovenská republika, s.r.o.


Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava,


IČO: 35 793 783,


DIČ: 2020279415, IČ-DPH: SK2020279415,


Registrácia: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 176180/B,


Štatutárny orgán – spoločník - Lidl Holding Slovenská republika, s.r.o.