Chráňme životné prostredie a recyklujme spolu!

Ohľaduplnosť voči životnému prostrediu je pre nás prioritou, a preto ti poskytujeme možnosti jednoducho a bezodplatne odovzdať nefunkčné alebo nepotrebné elektrozariadenia - elektroodpad a použité batérie a akumulátory.


Podmienky spätného zberu elektrozariadení - elektroodpadu.

  • Bezplatné odobratie elektroodpadu pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie. Ak si si zakúpil elektrozariadenie prostredníctvom Lidl internetového obchodu, môžeš odovzdať svoj elektroodpad rovnakej kategórie a rovnakého určenia na našich predajniach. Pri odovzdaní starého elektrozariadenia je potrebné preukázať sa dokladom o kúpe nového.
  • Bezplatné odobratie veľmi malého elektroodpadu s vonkajším rozmerom najviac 25 cm a elektroodpadu zo svetelných zdrojov a to bez povinnosti zakúpenia nového elektrozariadenia, vykonávané v súlade s podmienkami stanovenými zákonom o odpadoch.
  • Podmienkou prevzatia odovzdávaného elektroodpadu je, že odovzdávané elektrozariadenie musí byť kompletné - musí obsahovať základné komponenty a z dôvodu kontaminácie nesmie predstavovať riziko pre zdravie a bezpečnosť ľudí a nesmie obsahovať iný odpad ako elektroodpad.


Podmienky spätného zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov

(Prenosné batérie - gombíkové, tužkové, mikro-tužkové, batérie k AKU náradiu)


  • Bezplatné odobratie použitých prenosných batérií a akumulátorov bez ohľadu na ich výrobnú značku bez povinnosti zakúpenia novej prenosnej batérie alebo akumulátora
  • Použité batérie a akumulátory možno zbierať len oddelene od ostatných druhov odpadov s výnimkou prípadu, ak sú súčasťou elektroodpadu
  • Použité batérie a akumulátory sa môžu odovzdať len nepoškodené.


Kde môžeš elektroodpad a použité prenosné batérie a akumulátory odovzdať?

Naši zákazníci môžu odovzdať elektroodpad a použité prenosné batérie a akumulátory v našich predajniach / na našich výdajných miestach / sklade a na miestach, ktoré nájdeš kliknutím v hornom menu na ikonku "Hľadaj predajňu".

V našich predajniach nájdeš nádoby špeciálne určené na zber veľmi malých elektrozariadení, ako aj nefunkčných svetelných zdrojov a použitých prenosných batérií a akumulátorov.


Čo sa stane s odovzdanými elektrozariadeniami, batériami a akumulátormi?

Elektrozariadenia, batérie a akumulátory ktoré vyzbierame sú následne odovzdávané oprávnenému subjektu na nakladanie s elektroodpadom a odpadom z batérií a akumulátorov, ktorý s týmto odpadom nakladá v súlade so zákonom o odpadoch a následne zabezpečuje jeho ekologickú recykláciu s čo najväčším ohľadom na životné prostredie.


Recykláciou šetríme prírodné zdroje a naše životné prostredie. Nefunkčné elektrozariadenia a použité batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu, ale k environmentálnemu spracovaniu! Toho docieliš odovzdaním vyradených elektrozariadení a použitých batérií a akumulátorov na ich ekologickú recykláciu.

                              

Spätný zber zabezpečujeme prostredníctvom Organizácie zodpovednosti výrobcov ELEKOS www.elekos.sk.