Personalizovaný užívateľský profil

Aktualizované dňa 29.9.2021


Na základe Vášho súhlasu zaznamenávame Vaše užívateľské správanie na webových stránkach www.lidl.sk a súvisiacich webových stránkach a mobilných aplikáciách, ako aj v newsletteri spoločnosti Lidl Slovenská republika, s.r.o.. Vyhodnotenie užívateľského správania zahŕňa najmä to, ktoré časti príslušnej webovej stránky, mobilnej aplikácie, resp. newsletteru, navštevujete a na ktoré linky klikáte.

Na základe toho vytvárame personalizované užívateľské profily s priradením údajov Vašej osobe a/alebo e-mailovej adrese, aby sme Vás mohli lepšie a v súlade s Vašimi osobnými záujmami oslovovať formou newsletterov, online reklamy, prípadne tlačenej reklamy a aby sme tým zlepšovali našu ponuku reklamy.

Kompletné informácie o spracovaní Vašich osobných údajov môžete nájsť v sekcii Ochrana osobných údajov.