Pravidlá marketingovej akcie

„Získaj guľôčky The Fresh Heads“

Od 03.05.2021 do vyčerpania zásob

 

Slovenská republika

 

1.         Usporiadateľom a organizátorom marketingovej akcie je:

 

Lidl Slovenská republika, v.o.s.

IČO: 35 793 783

so sídlom Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava

zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vl.č.:1160/B

(ďalej len „usporiadateľ“ alebo „spoločnosť Lidl“).

 

Spoločnosť Lidl je obchodná spoločnosť, ktorá na území Slovenskej republiky prevádzkuje sieť maloobchodných predajní LIDL (ďalej len „predajne Lidl“).

 

2.         Termín a miesto konania marketingovej akcie:

 

Marketingová akcia s názvom „Zbieraj guľôčky The Fresh Heads“ (ďalej len „akcia“) prebieha od 03.05.2021 do vyčerpania zásob (ďalej len „čas konania akcie“)  marketingových predmetov (ďalej len „guľôčky The Fresh Heads“) vo všetkých predajniach Lidl nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania akcie“).

 

3.         Podmienky účasti na akcii:

 

3.1.      Každý zákazník predajne Lidl, ktorý si v čase konania akcie zakúpi tovar v hodnote minimálne 20 € vrátane DPH, obdrží pri pokladnici 1 balenie so sklenenou guľôčkou The Fresh Heads. To znamená, že pri hodnote nákupu od 20,00 € vrátane DPH do 39,99 € vrátane DPH, obdrží zákazník 1 guľôčku The Fresh Heads; pri hodnote nákupu od 40,00 € vrátane DPH do 59,99 € vrátane DPH obdrží 2 guľôčky The Fresh Heads atď. Vo vnútri balenia je, okrem guľôčky The Fresh Heads, ukrytý aj unikátny QR kód. Naskenovaním unikátneho QR kódu z balenia guľôčky The Fresh Heads si môže zákazník guľôčku The Fresh Heads preniesť do digitálneho prostredia aplikácie „The Fresh Heads – Lidl guľôčková hra“ (ďalej len „Aplikácia“), ktorú si môže zákazník zadarmo stiahnuť v obchode s aplikáciami App Store alebo Google Play vo svojom mobilnom telefóne. Aplikácia má svoje Pravidlá používania a Informácie o ochrane osobných údajov, s ktorými sa je zákazník povinný  oboznámiť skôr, než aplikáciu začne používať. Uvedené dokumenty sú dostupné pri prvom otvorení Aplikácie, v príslušnom obchode s aplikáciami a na www.lidl.sk.

 

3.2.      V prípade, že zákazník nazbiera celú kolekciu guľôčok a/alebo získa špeciálnu jantárovú guľôčku The Fresh Heads Drago a zároveň naskenuje unikátne QR kódy z balení týchto guľôčok do aplikácie The Fresh Heads, môže sa zapojiť v období od 03.05. do 13. 06. 2021 do súťaže „Zbieraj guľôčky The Fresh Heads a vyhraj elektrickú kolobežku“ (ďalej len „Súťaž“) organizovanej spoločnosťou Lidl priamo v prostredí Aplikácie. Súťaž má svoje Pravidlá súťažeInformácie o ochrane osobných údajov, s ktorými sa je zákazník povinný oboznámiť skôr, než sa zapojí do Súťaže. Uvedené dokumenty sú dostupné v Aplikácii a na www.lidl.sk.

 

3.3.      Do akcie sa môže zákazník zapojiť počas trvania akcie aj opakovane, a to vždy s novým  nákupom v zmysle predchádzajúcich bodov týchto pravidiel marketingovej akcie.

 

3.4.      Na guľôčky The Fresh Heads nevzniká právny nárok a nie je ich možné vymáhať súdnou cestou.

 

3.5.      Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti guľôčok The Fresh Heads. Reklamácie sa na guľôčky The Fresh Heads nevzťahujú.

 

3.6.      Dodatočné poskytnutie guľôčok The Fresh Heads, ktoré neboli poskytnuté zákazníkovi pri pokladni bezprostredne po realizácií nákupu, pri ktorom (nákupe) boli splnené predpoklady na poskytnutie figúrky s nálepkou, nie je možné, a to ani v predajni Lidl, v ktorej bol zákazníkom nákup realizovaný ako ani v inej predajni, prevádzke alebo v sídle usporiadateľa.

 

4.    Všeobecné podmienky:

 

4.1.      Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, upraviť alebo doplniť tieto pravidlá akcie, predovšetkým má právo zmeniť dobu trvania akcie alebo akciu z vážnych dôvodov úplne zrušiť. O takejto situácii budú zákazníci spoločnosti Lidl primeranou formou informovaní.

 

4.2.      Pravidlá akcie môžu byť v skrátenej verzii komunikované v propagačných materiáloch v súvislosti s akciou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci akcie za jediné, úplné a konečné.

 

4.3.      Tieto pravidlá akcie sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú dostupné na internetovej stránke spoločnosti Lidl – www.lidl.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe v sídle spoločnosti Lidl.

 

5.    Doplňujúce informácie:

 

5.1.      Usporiadateľ týmto zároveň oznamuje zákazníkom, že počas trvania marketingovej akcie Získaj guľôčky The Fresh Heads  bude možné zakúpiť si v predajniach Lidl mimo uvedenej marketingovej akcie jednotlivé guľôčky The Fres Heads za cenu 0,49€/ks a zároveň doplnkový sortiment ku guľôčkam The Fresh Heads: Album The Fresh Heads za cenu 2,99 €/ks, Vrecúško na guľôčky The Fresh Heads za cenu 0,99 €/ks, Jamka na guľôčky The Fresh Heads za cenu 0,99 €/ks.

 

Bratislava,  31. 03. 2021                                                        Lidl Slovenská republika, v.o.s.