danger
Prehliadač sa nepodporuje

Váš prehliadač sa nepodporuje

hero-teaser
themes

Note:

Vo Vašej predajni nie je reklama na potraviny.

Note:

Nepotravinový tovar nie je v tejto predajni dostupný.

SPOTREBNÝ TOVAR

Čerstvá ponuka

AKTUÁLNE

attention

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA „Golden Sun“ Basmati ryža, dlhozrnná, lúpaná, 500g dátum spotreby 22.11.2019

Lidl Slovenská republika, v.o.s informuje o stiahnutí výrobku „Golden Sun“ Basmati ryža, dlhozrnná, lúpaná, 500g z predaja. Bratislava, 13.02.2018. Spoločnosť Lidl Slovenská republika informuje zákazníkov o stiahnutí výrobku „Golden Sun“ Basmati ryža, dlhozrnná, lúpaná, 500g, dátum spotreby: 22.11.2019, šarža L: 17/11/0591 z predaja, z dôvodu nevyhovujúcich senzorických vlastností predmetného výrobku. V prípade, že ste si spomenutý výrobok zakúpili, môžete ho priniesť späť do ktorejkoľvek predajne, pričom Vám budú vrátené peniaze, a to aj bez nutnosti predloženia pokladničného bloku. Uvedené sa týka výlučne výrobku „Golden Sun“ Basmati ryža, dlhozrnná, lúpaná, 500g, s dátumom spotreby 22.11.2019, šarža L: 17/11/0591. Ostatných výrobkov predávaných spoločnosťou Lidl Slovenská republika, v.o.s., a ani žiadnych iných výrobkov značky „Golden Sun“, sa táto výzva netýka. Spoločnosť Lidl Slovenská republika sa týmto ospravedlňuje všetkým dotknutým za vzniknuté nepríjemnosti.